คลีนรูม (Clean Room) หรือห้องสะอาดปลอดเชื้อ คือ ห้องที่มีการควบคุมอากาศ ความชื้น ฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนต่างๆในอากาศไม่ให้เกินมาตรฐานที่กำหนด
ห้องเย็น (Cold Room) คือ สถานที่ที่มีไว้เก็บรักษาอาหารให้อยู่ที่อุณหภูมิต่ำ แต่ต้องไม่ต่ำถึงขั้นจุดเยือกแข็งของอาหารนั้น โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 3 - 7 ํC แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทอาหารที่เก็บรักษาด้วย อุณหภูมิของห้องเย็นที่ใช้ก็จะต่างกันไปตามผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปใส่